خانه > سلامت > اعتراضات گسترده علیه اجلاس G20-سلامت

اعتراضات گسترده علیه اجلاس G20-سلامت


به دنبال وقوع درگیری بین پلیس و گروهی از معترضان به برگزاری اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ، پلیس آلمان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به گاز اشک آور، ماشین آب پاش و اسپری فلفل متوسل شد.


اعتراضات گسترده علیه اجلاس G20
کپی رایت: منبع مطلب