X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
Home > سلامت > عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران-سلامت

عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران-سلامت

وبسایت فرادید: پس از آنکه در ژوئن 1941 یعنی تیرماه سال 1320 شمسی نیروهای آلمان نازی علی رغم پیمان عدم تخاصم به شوروی حمله کردند تنها یک راه برای رساندن آذوقه و مهمات به شوروی مانده بود و آن هم ایران بود.

در شهریورماه سال 1320 شمسی یعنی 65 روز پس از حمله آلمان به شوروی، متفقین با وجود اعلام بی طرفی از شمال و جنوب به ایران حمله کردند. هرچند دلیل این حمله حضور عناصر آلمانی در ایران عنوان شده بود اما عموم تحلیلگران و مورخین بر این اتفاق نظر دارند که رساندن آذوقه، اسلحه و مهمات به شوروی عامل اصلی اشغال خاک ایران بود.

 از آنجا که در آن زمان هنوز مسیر دریائی تا خلیج فارس در کنترل نیروی دریایی بریتانیا بود و راه‌های جاده ای و راه آهن ایران نیز از جنوب تا شمال به تازگی به کمک مهندسان آلمانی ساخته شده بود، این انتخاب برای متفقین گزینه مطلوب بود. به علاوه اینکه آنها می‌توانستند از ارزاق و آذوقه مردم ایران هم برای کمک به جبهه شوروی استفاده کنند؛ اقدامی که به بحران و قحطی در ایران منجر شد.  

بنا به برخی گزارشات تاریخی در مدت اشغال ایران بیش از 4 میلیون تن مواد غذایی و آذوقه از طریق راه‌های ایران برای شوروی ارسال شد. این رقم اقلام خوراکی، کنسروهای وارداتی از بنادر جنوبی و گندم، حبوبات و گوشت تولید ایران را شامل می‌شد.

موید این گزارشات اما تصاویری است که از صف کامیون های امریکایی در جاده های ایران برجای مانده است؛ “نیک پارینو” عکاس و خبرنگار امریکایی کسی است که همراه با کاروانی از کامیون ها جاده جنوب تا آذربایجان شوروی را طی کرده است. او در کنار عکاسی از بیابان‌ها و جاده ها در طول مسیر به طور ویژه از رانندگان کامیونی که مامور رساندن آذوقه به شوروی بودند نیز عکاسی کرده است.

 

1313750 119 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313751 810 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313752 303 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313753 698 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313754 917 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313755 711 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313756 136 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313757 752 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313758 661 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313759 769 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313760 979 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313761 161 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

 

1313762 395 عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران سلامت 

عبور کامیون‌های متفقین از جاده‌های ایران
کپی رایت: منبع مطلب

Check Also

20 خطای وحشتناک با آرنج-سلامت

20 خطای وحشتناک با آرنج 20 خطای وحشتناک با آرنج کپی رایت: منبع مطلب