X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
Home > سلامت > انتقاد از انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه-سلامت

انتقاد از انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه-سلامت


1317076 334 انتقاد از انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه سلامت

خبرگزاری میزان: مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچ برنامه ای برای انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه ندارد.

مسعود تجریشی گفت: کشور ترکیه یک دانشگاه اروپایی را واسط کرد تا جلسه ای با ستاد احیا داشته باشد. کشور ترکیه حاضر است که از دریاچه وان به دریاچه ارومیه آب منتقل کنند زیرا آن ها با افزایش میزان آب روبرو هستند.

وی درباره بررسی این پیشنهاد گفت: با توجه به این که قرار بود هر اقدامی که می تواند به دریاچه ارومیه کمک کند، حتی اگر ستاد مخالف آن بود، مطالعاتش انجام شود، مطالعه انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز انجام شده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره مطالعات ستاد احیا گفت: ستاد مخالف انتقال آب از خزر به ارومیه است اما مطالعه این طرح هم در حال انجام است تا زوایای مختلف آن مشخص شود و در آینده اکر کسی مدعی شد که می توانستیم چنین کنیم، مطالعات در دسترس باشد.

وی درباره مطالعه انتقال آب از دریاچه وان به ارومیه گفت: مطالعه انتقال آب از وان به ارومیه را نیز انجام دادیم. این مطالعه را تقسیم به مطالعه شیمیایی، زیست محیطی، بیولوژیکی و فنی کردیم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش نتایج این مطالعه مشخص شد و در مطالعه شیمیایی به این جمع بندی رسیدیم که این انتقال آب به صلاح نیست.

تجریشی در پایان گفت:ستاد هیچ برنامه ای برای انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه ندارد. همانطور که برنامه ای برای انتقال آب از خزر به ارومیه نیست و تلاش ما تامین آب از حوزه آب ریز محلی است.

پیش از این اعلام شده بود که انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه یکی از راهکارهای حل معضل کم آبی و خشکی دریاچه ارومیه است.


انتقاد از انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه
کپی رایت: منبع مطلب

Check Also

20 خطای وحشتناک با آرنج-سلامت

20 خطای وحشتناک با آرنج 20 خطای وحشتناک با آرنج کپی رایت: منبع مطلب