خانه > سلامت > دفاع یعقوب از رحمتی: خبری از خنده نبود-سلامت

دفاع یعقوب از رحمتی: خبری از خنده نبود-سلامتبعد از گذشت یک هفته از اتفاقات عجیب برنامه نود، کماکان صحبتهای مطرح شده در آن برنامه سوژه جالبی برای رسانه ها محسوب می شود.


دفاع یعقوب از رحمتی: خبری از خنده نبود
کپی رایت: منبع مطلب