Home > سلامت > آخرین وضعیت کودکان کار در طرح ساماندهی-سلامت

آخرین وضعیت کودکان کار در طرح ساماندهی-سلامت

[ad_1]

خبرگزاری ایرنا: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین وضعیت کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی ، ساماندهی شدند، گفت: در این طرح در مجموع 360 کودک شناسایی شدند که برنامه های مختلفی برای آنان انجام شد یا در دست اقدام است.

حبیب الله مسعودی فریددر پاسخ به این سئوال که کودکانی که در طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان جمع آوری شدند، در چه وضعیتی هستند، افزود: 70 درصد کودکان شناسایی شده در این طرح، غیرایرانی بودند که امور آنان را با اداره اتباع هماهنگی کردیم و به آنها ارجاع داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: تمام این کودکان، حتی آنهایی که جزو اتباع بیگانه بودند، پدر و مادر داشتند و فقط سه نفر آنان پدر و مادر نداشتند که در مراکز شبانه روزی بهزیستی اسکان یافتند.

وی ادامه داد: در مورد کودکان کار و خیابان غیرایرانی، والدین همه آنان آمدند و کودکان غیرایرانی خود را بردند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت کودکان ایرانی در این طرح نیز گفت: قرار است برای کودکان ایرانی در این طرح، برنامه های توانمندسازی اجرا کنیم و سیاست ما این است که تا حدامکان از خانواده نیازمند این کودکان، حمایت کنیم اما جایی که خانواده یا مراقب کودک از او سوء استفاده کرده و کودک را استثمار کند ، آنجا بطورقطع مداخلات خاص خود را برای آنان خواهیم داشت.

مسعودی فرید تاکید کرد: سیاست اصلی بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کشور در مورد کودکان کار و خیابان این است که براساس آیین نامه ساماندهی کودکان خیابان عمل کنیم .

وی یادآور شد: مسئولیت شورای عالی کودک بر عهده وزارت رفاه و محوریت کار با بهزیستی است که البته دستگاه های دیگر نیز طبق تاکید برنامه ششم توسعه باید همکاری کنند.

گفتنی است طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در ماه های اخیر موجب اعتراض بسیاری از دست اندرکاران فعال حوزه کودک شد چنانکه نشست های مختلفی از جمله نشست ‘ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب’ با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

[ad_2]
آخرین وضعیت کودکان کار در طرح ساماندهی
کپی رایت: منبع مطلب