خانه > سلامت > دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل-سلامت

دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل-سلامت

1506498 889 دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل سلامت

 

دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل پنل جامع سم شناسی و دوزیمتری داروهای مختلف را به واسطه دستگاه‌های پیشرفته بیوشیمیایی، HPLC و GC/MS ارائه نموده است. این پنل شامل اسکرینینگ مالتی دارگ و ارزیابی داروهای خاص می‌باشد.

ارزیابی مسمومیت دارویی و دوز سنجی داروهایی از جمله سدیم والپروات (Na Valproate)، کاربامازپین (Carbamazepine)، فنیتوئین (Phenytoin)، فنوباربیتال (Phenobarbital)، استامینوفن، سالیسیلات، پریمیدون، اتوکساسیمات، لاموتریجین، توپرامات، لووتیراستام (کپرا)، و متوتروکسات در بیماران تحت نظر پزشک، نمونه‌ای از خدمات تخصصی آزمایشگاه نوبل می‌باشد.

اسکرینینگ مالتی دراگ شامل تست مورفین، دسته آمفتامین ها، دسته مت آفتامین ها، THC‌ها (کانابیس)، متادون، BZO‌ها (بنزودیازپین)، OXY (اکسی کدون)، BAR‌ها (باربیتورات ها)، PCP (فن سیکلیدین)، و ترامادول می‌باشد.

 


1416890 925 دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل سلامت 

 آزمایشگاه نوبل اصفهان

 

 

1416892 940 دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل سلامت

 


دپارتمان توکسیتولوژی در آزمایشگاه نوبل
کپی رایت: منبع مطلب