خانه > سلامت > دو چهره «بن سلمان»-سلامت

دو چهره «بن سلمان»-سلامت


پایگاه خبری انتخاب: الاخبار نوشت: ولیّ عهد سعودی در دیدارهای عمومی و خصوصی دو چهره متفاوت دارد، در محافل عمومی چهره ای خوش از خود بروز می دهد که خنده از لبهایش جدا نمی شود و رفتار به ظاهر خوبی با مردم عربستان دارد، اما در محافل خصوصی عبوس و بد زبان است، به نحوی که هیچ کس در حضور او صحبت نمی کند.

 این روزنامه لبنانی آورده است: در زمان حاضر، مجموعه وظایفی به بن سلمان داده شده که وی را در جایگاه کسی قرار داده است که می تواند هر چیزی را تغییر دهد، از شرایط قانونی زنان گرفته تا دین جامعه.

یکی از تحولاتی که بن سلمان بانی آن بوده، تصویب قانونی است که بر اساس آن، برای هر شخصی که به هر شکلی در فعالیتهای تروریستی شرکت داشته یا از آن حمایت کند، احکام شدیدی از جمله اعدام صادر می شود. مساله خطرناک در مورد این قانون جای دادن آزادی بیان در زیر مجموعه اقدامات تروریستی است،بدین معنا، هر گونه فعالیتهای صلح آمیزی در این ردیف قرار می گیرد و دولت ابزاری قانونی برای سرکوب مخالفتها در مهد دارد.

نقشه تغییرات بن سلمان تنها مسائل داخلی را پوشش نمی دهد، بلکه امتدادهایی در خارج از عربستان نیز دارد؛ ولی عهد سعودی به دنبال آن است که مملکت عربستان در منطقه و تمام جهان نقشی محوری داشته باشد. نتایج و هزینه های این اقدامات برای او اهمیتی ندارد؛ در بین برنامه های بن سلمان، استراتژی خروج معنایی ندارد؛ به این معنا که جنگهایی نظامی یا دیپلماتیک را آغاز می کند اما به راهی برای خروج از آنها فکر نمی کند!

در واقعیت امر ما در برابر دو تصویر قرار داریم؛ در صحنه داخلی، ولی عهد سعودی، حامی زنان و جوانان عربستانی و دشمن فاسدان به نظر می رسد و در خارج، تصویری متناقض با تصویر پیش گفته دارد که رسانه های امریکایی و اروپایی نقش عمده ای در ایجاد آن داشته اند.

در تصویر خارجی بن سلمان، وی در گیر ماجراجویی هایی داخلی و خارجی است که همه چیز را تغییر می دهد اما در این مسیر در جهت نامعلومی قدم بر میدارد که هیچ تصوری از آینده آن ندارد.


دو چهره «بن سلمان»
کپی رایت: منبع مطلب