خانه > سلامت > ماجرای کمک مالی احمدی نژاد به یک قاضی-سلامت

ماجرای کمک مالی احمدی نژاد به یک قاضی-سلامتجمالی خطاب به احمدی تژاد: هر شخصی که برایتان نامه‌ای می‌نوشت تنها پولی را درون پاکت برای وی قرار می‌دادید و حالا ما باید جوابگوی این زیربنای غلط باشیم، یک قاضی خراسانی تنها برای درد دل از اطاله دادرسی برای شما نامه‌ای نوشت که نخوانده ۳۰۰ هزار تومان در پاکت برایش فرستادید و آن قاضی متعجب می‌گفت: من چه گفتم و ایشان چه فکری می‌کند؟


ماجرای کمک مالی احمدی نژاد به یک قاضی
کپی رایت: منبع مطلب