خانه > سلامت > یعقوب کریمی، خبر شکایت از استقلال را تکذیب کرد-سلامت

یعقوب کریمی، خبر شکایت از استقلال را تکذیب کرد-سلامت


1524270 255 یعقوب کریمی، خبر شکایت از استقلال را تکذیب کرد سلامت
یعقوب کریمی با انتشار پستی، شکایت از استقلال به AFC را رد کرد.


یعقوب کریمی، خبر شکایت از استقلال را تکذیب کرد
کپی رایت: منبع مطلب