خانه > سلامت > تامین اجتماعی ماهیانه Û¶ هزار Ùˆ Û²Û°Û° میلیارد تومان هزینه Ù…ÛŒ کند-سلامت

تامین اجتماعی ماهیانه Û¶ هزار Ùˆ Û²Û°Û° میلیارد تومان هزینه Ù…ÛŒ کند-سلامتسلامت نیوز:مدیرکل هماهنگی امور استان های سازمان تامین اجتماعی گ�ت: تامین اجتماعی ماهیانه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان،رضا امینی گ�ت: عمده ترین منابع سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی درآمد هزینه ای، از محل وصول حق بیمه تامین می شود و ارایه تعهدات کوتاه و بلند مدت به ۴۲ میلیون بیمه شده از محل همین منابع داخلی میسر می شود. وی اظهار داشت: خدمات بیمه ای تامین اجتماعی از طریق یکهزار واحد بیمه ای و خدمات درمانی از طریق ٣٠٠ واحد درمانی ملکی به ا�راد تحت پوشش ارائه می شود و ماهیانه مبلغ ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه این سازمان است که پرداخت مستمری به سه میلیون خانوار تحت پوشش یکی از تعهدات است. مشاور مدیرعامل و مدیرکل د�تر هماهنگی امور استان های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تاثیر برخی قوانین بر منابع این سازمان ا�زود: در گذشته قوانینی کارشناسی نشده و بدون مدنظر داشتن بار مالی به تامین اجتماعی تحمیل شد و این امر باعث وارد آمدن لطمات به منابع آن شد. امینی �لس�ه وجودی تامین اجتماعی را حمایت از بخش تولید و اشتغال برشمرد و خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی همواره در کنار بخش تولید و خدمات است وکوشیده است از قشر مولد جامعه و کار�رمایان حمایت کند و پشتیبان اشتغال باشد.


تامین اجتماعی ماهیانه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند
کپی رایت: منبع مطلب