خانه > سلامت > جزییات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷+جدول – دانشگاههای علوم پزشکی – نظام سلامت-سلامت

جزییات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷+جدول – دانشگاههای علوم پزشکی – نظام سلامت-سلامت


ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون


۱

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۳۰ فروردین ماه ۹۷


۲

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرشدستیار پزشک خانواده

۶ اردیبهشت ماه ۹۷


۳

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)

۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷


۴

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها

۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷


۵

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت،دندانپزشکی و داروسازی (PHD)

۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷


۶

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۷ تیر ماه ۹۷


۷

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۷ تیر ماه ۹۷


۸

آزمون کارشناسی ارشد

۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷


۹

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۱۴ تیر ماه ۹۷


۱۰

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۱۴ تیر ماه ۹۷


۱۱

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)

۲۱ تیر ماه ۹۷


۱۲

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)

۲۸ تیر ماه ۹۷


۱۳

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱

۴ مردادماه ۹۷


۱۴

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور ۱

۴ مردادماه ۹۷


۱۵

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۴ مردادماه ۹۷


۱۶

آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۴ مردادماه ۹۷


۱۷

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۸ مردادماه ۹۷


۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۲۵ مردادماه ۹۷


۱۹

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۵ شهریور ۹۷


۲۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۵) و فوق تخصصی (دوره ۳۲)

۸ و ۹ شهریور ۹۷


۲۱

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۵ شهریور ۹۷


۲۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۹ مهرماه ۹۷


۲۳

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۲۴ آبان ماه ۹۷


۲۴

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)

۸ آذر ماه ۹۷


۲۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۵ آذر ماه ۹۷


۲۶

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲

۶ دی ماه ۹۷


۲۷

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۶ دی ماه ۹۷


۲۸

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)

۲۰ دی ماه ۹۷


۲۹

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و ششمین دوره)

۱۱ بهمن ماه ۹۷


۳۰

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳)

۱۱ بهمن ماه ۹۷


۳۱

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۸ بهمن ماه ۹۷


۳۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۵ بهمن ماه ۹۷


۳۳

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و ششمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۲ اسفند ماه ۹۷


۳۴

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۶ اسفند ماه ۹۷جزییات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷+جدول – دانشگاههای علوم پزشکی – نظام سلامت
کپی رایت: منبع مطلب