خانه > سلامت > بوریس جانسون در سِمت خود ابقا شد-سلامت

بوریس جانسون در سِمت خود ابقا شد-سلامت


1540458 266 بوریس جانسون در سِمت خود ابقا شد سلامت
دفتر نخست وزیر انگلیس از ابقای «بوریس جانسون» در سِمت خود به عنوان وزیر خارجه این کشور خبر داد.


بوریس جانسون در سِمت خود ابقا شد
کپی رایت: منبع مطلب