خانه > سلامت > طارمی از نیش فردوسی‌پور در امان نماند!-سلامت

طارمی از نیش فردوسی‌پور در امان نماند!-سلامت


1541195 810 طارمی از نیش فردوسی‌پور در امان نماند! سلامت
عادل فردوسی‌پور از مهدی طارمی برای اینکه پرسپولیس را گذاشت و رفت، انتقاد کرد.


طارمی از نیش فردوسی‌پور در امان نماند!
کپی رایت: منبع مطلب