خانه > سلامت > زیبا کلام: آقای روحانی، خود شما متهم ردیف اول هستید-سلامت

زیبا کلام: آقای روحانی، خود شما متهم ردیف اول هستید-سلامت


1719646 505 زیبا کلام: آقای روحانی، خود شما متهم ردیف اول هستید سلامت
صادق زیبا کلام در آخرین واکنش به اوضاع نابسامان جامعه گفت.


زیبا کلام: آقای روحانی، خود شما متهم ردیف اول هستید
کپی رایت: منبع مطلب