خانه > سلامت > فیلم/گفتگو با پسر بچه ای که مورد تجاوز قرار گرفت – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی-سلامت

فیلم/گفتگو با پسر بچه ای که مورد تجاوز قرار گرفت – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی-سلامت


سلامت نیوز: مادر این پسربچه در پاسخ به اینکه چی شد مثل خیلی ها نخواستید حفظ آبرو کنید،گفت: من همیشه برنامه های شما را دنبال می کردم و از اتفاقاتی که برای بچه های معصوم افتاده بود ناراحت میشدم. هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق برای پسر خودم بیفتد.گفتم برای بچه های بعدی این اتفاق نیفتد و نخواد این وسط یک نفر کشته شود و بعد به فکر این بیفتیم که کاش کاری کرده بودیم.


فیلم/گفتگو با پسر بچه ای که مورد تجاوز قرار گرفت – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی
کپی رایت: منبع مطلب