خانه > سلامت > کنایه امیر نوری به پیامک بازی نماینده مجلس!-سلامت

کنایه امیر نوری به پیامک بازی نماینده مجلس!-سلامت


1757200 160 کنایه امیر نوری به پیامک بازی نماینده مجلس! سلامت
امیر نوری در جواب محمود صادقی نماینده مجلس، یک توئیت طعنه آمیز منتشر کرد.


کنایه امیر نوری به پیامک بازی نماینده مجلس!
کپی رایت: منبع مطلب