خانه > سلامت > نقش و کارکردهای تولیت در نظام سلامت-سلامت

نقش و کارکردهای تولیت در نظام سلامت-سلامتسلامت نیوز:عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: کارکرد تولیت سه وجه کلیدی شامل تنظیم، پیاده سازی و پایش مقررات برای نظام سلامت ‏را داراست.‏ به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر علی حسن زاده در تعریف تولیت در نظام سلامت گفت: تولیت کارکرد فراموش شده اکثر نظام های ‏سلامت است و در واقع تعریفی بسیار فراتر از باور عمومی دارد. در باور عمومی گمان می شود تولیت فقط به معنی تنظیم مقررات ‏است.‏ وی افزود: کارکرد تولیت سه وجه کلیدی شامل تنظیم، پیاده سازی و پایش مقررات برای نظام سلامت را دارد. در واقع اطمینان از ‏این که تمامی نقش آفرینان نظام سلامت از جمله خریداران خدمت، ارائه دهندگان و بیماران به وظیفه خود عمل می کنند و تعریف سمت ‏و سوی راهبردی نظام سلامت از وظایف تولیت است.‏ حسن زاده با بیان این که تولیت دارای شش زیرکارکرد است، ادامه داد: طراحی کلی نظام سلامت، ارزیابی عملکرد، تدوین سیاست ها ‏از منظر اولویت بندی، طرف دار طلبی بین بخشی، تنظیم مقررات و حفاظت از مشتری از جمله این کارکردها است.‏ عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این که تولیت کارکردی بینابینی دارد، اظهار کرد: تولیت نظام سلامت با همین نوع ‏کارکرد با سازماندهی همه کارکردهای نظام سلامت سروکار دارد. انتخاب ویژگی ها برای اولویت بندی و رسیدن به اجماع در مورد ‏عناصر اصلی از وظایف تولیت است که هم دارای وجه فنی است و هم وجه سیاسی.‏ بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی در توضیح طرف دار طلبی بین بخشی نیز گفت: این موضوع به معنی ترویج سیاست ها در سایر نظام های اجتماعی و در راستای ‏اهداف سلامت است. تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی سطح سلامت مانند آموزش بانوان به تنهایی بخشی از نظام سلامت نیست. ‏طرف دار طلبی در مورد تعیین کننده های دارای هدف بهبود سلامت در چهارچوب این تعریف می گنجد و در نتیجه در محدوده نظام ‏سلامت قرار می گیرد.‏ حسن زاده با بیان این که در نظام سلامت دو نوع اصلی از تدوین مقررات وجود دارد، اظهار کرد: وضع مقررات بهداشتی بر کالاها و ‏خدمات و تنظیم مقررات برای مراقبت های سلامت این دو نوع اصلی هستند. اولی اشاره به تلاش های معمول توسط مسئولین بهداشتی ‏به منظور به حداقل رساندن مخاطراتی دارد که توسط کالا و خدمات در کل اقتصاد به ویژه مواد غذایی به وجود می آید. تنظیم مقررات ‏مراقبت های سلامت نیز اشاره به سازمان هایی دارد که مسئول کارکردهای تامین مالی، تدارک خدمت و توسعه منابع نظام سلامت ‏هستند. در نتیجه تدوین مقررات توسط تولیت نیز کارکردی بینابینی است.‏


نقش و کارکردهای تولیت در نظام سلامت
کپی رایت: منبع مطلب