خانه > سلامت > تعجب محمود صادقی از جمله ربیعی در دفاع از خود-سلامت

تعجب محمود صادقی از جمله ربیعی در دفاع از خود-سلامتمحمود صادقي در توییت خود نوشت: ‏امروز مجلس هنگام بررسی ⁧ استیضاح ⁩ ربیعی شاهد صحنه های عجیب و تلخی بود؛ رییس که اعلام تنفس کرد، بی اغراق نفسم به شماره افتاده بود. راستی ما ⁧ عصاره فضایل ⁩ کیستیم؟!


تعجب محمود صادقی از جمله ربیعی در دفاع از خود
کپی رایت: منبع مطلب