خانه > سلامت > ۴ مصدوم در پی تصادف ال ۹۰ با کامیون-سلامت

۴ مصدوم در پی تصادف ال ۹۰ با کامیون-سلامت


1847373 187 ۴ مصدوم در پی تصادف ال ۹۰ با کامیون سلامت
تصادف یک دستگاه ال ۹۰ با کامیون، چهار مصدوم بر جای گذاشت.


۴ مصدوم در پی تصادف ال ۹۰ با کامیون
کپی رایت: منبع مطلب