خانه > سلامت > سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»-سلامت

سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»-سلامتدر زیرنویس سریال حوالی پاییز اشتباه نوشتاری رخ داد. در نگارش زیرنویس، «میخوای» به اشتباه «میخای» نوشته شد.


سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»
کپی رایت: منبع مطلب