خانه > سلامت > سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»-سلامت

سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»-سلامت


1865404 906 سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز» سلامت
در زیرنویس سریال حوالی پاییز اشتباه نوشتاری رخ داد. در نگارش زیرنویس، «میخوای» به اشتباه «میخای» نوشته شد.


سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»
کپی رایت: منبع مطلب