خانه > سلامت > ارائه بنزین یورو ۴ یک عامل در کاهش آلودگی هوا – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست-سلامت

ارائه بنزین یورو ۴ یک عامل در کاهش آلودگی هوا – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست-سلامت


سلامت نیوز: معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: ارائه بنزین یورو ۴ فقط یکی از عواملی است که باعث جلوگیری از آلودگی می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، محمد رستگاری در گفت وگو با میزان درباره آلودگی هوای تهران گفت: کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در حال فعالیت در موضوعات مختلف است. گسترش محدوده طرح کاهش آلودگی هوا از اول آبان به عنوان یک طرح جدید اجرایی شده است. مباحث مختلفی در سطح استان تهران در حال پیگیری است و نظارت در عملکرد مراکز معاینه فنی، بررسی کیفیت سوخت به صورت مستمر انجام می شود.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در ادامه گفت: از اوایل آبان هر ساله با آلودگی هوا رو به رو می‌شویم و این امر بستگی به پارامتر‌های هواشناسی دارد که کی پدیده اینورژن اتفاق بیافتد.

رستگاری درباره تاثیر ارائه بنزین یورو ۴ در آلودگی هوا گفت: عوامل آلودگی هوا مبحثی چند وجهی است و بحث ارائه بنزین یورو ۴ فقط یکی از عواملی است که باعث جلوگیری از آلودگی می‌شود. بنزین، کیفیت سوخت، کیفیت خودرو، منابع آلاینده ساکن هم جزو عوامل موثر بر آلودگی هوا است. وقتی خودرو فرسوده باشد حتی اگر بزنین خوب هم داشته باشیم باز هم باعث آلودگی می‌شود. به عنوان مثال آلودگی که از یک خودرو پیکان کاربراتوری تولید م. شود به هیچ وجه با یک خودرو انژکتوری قابل مقایسه نیست و آلودگی خودرو کاربراتوری ۱۰ برابر خودروی انژکتوری است. سوخت همه چیز نیست و سایر عوامل تثیر گذار است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران بیان داشت: اینکه درصد آلودگی هوا ناشی از چیست نیازمند مطالعه است که با سیاهه انتشار مشخص می‌ شود با این سیاهه مشخص می‌شود که چقدر از آلودگی هوا ناشی از چیست. این سیاهه یک بار در ۱۳۸۰ و یک بار ۱۳۹۲ مشخص شده که بر اساس سیاهه انتشار گفته شده بیشترین عامل آلودگی هوا ناشی از عوامل متحرک است. نقش عوال متحرک در آلودگی هوا هو امری بدیهی است.


ارائه بنزین یورو ۴ یک عامل در کاهش آلودگی هوا – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست
کپی رایت: منبع مطلب