خانه > سلامت > بازگشت فرهاد به استقلال، تغییر معادله سکوها-سلامت

بازگشت فرهاد به استقلال، تغییر معادله سکوها-سلامت

ایران ورزشی: حداقل فایده‌ای که بازگشت مجیدی به استقلال خواهد داشت تسخیر سکوها است. فرهاد عنصری محبوب میان هواداران محسوب می‌شود و ازاین قابلیت بزرگ برخوردار است که به واسطه حضورش روی نیمکت تماشاگران بیشتری را به ورزشگاه بکشاند.

استقلال درنیم فصل اول به دلیل برخی نتایج ضعیف حس نا امید کننده ای میان خود و هوادارانش ایجاد کرده بود که این وضعیت اعتراض های گاه و بیگاه هواداران را به دنبال داشت. حضورمجیدی اما می‌تواند به یکپارچگی سکوهای استقلال کمک کند. واقعیت این است که مجیدی یکی ازبازیکنان مهم تاریخ باشگاه استقلال محسوب می‌شود وهواداران استقلال ارزش واحترام بسیاری برای او قائلند.

به همین دلیل بازگشت فرهاد لااقل درهفته های آغازین نیم فصل دوم میانگین حضورتماشاگران درورزشگاه ها را افزایش خواهد داد. اگرنخواهیم به ماجرای بازگشت فرهاد، احساسی نگاه کنیم باید اعتراف کنیم که حضوراین چهره خبرسازدیگرتیم ها به خصوص اردوگاه رقیب سنتی استقلال را تحت تاثیرقرارخواهد داد وحالا پرسپولیسی ها هم خوبی می‌دانند که این بازگشت تا چه اندازه فضای حاکم برباشگاه استقلال را تحت تاثیرقرارخواهد داد.

بازگشت فرهاد به استقلال، تغییر معادله سکوها

حضورمجیدی البته تنها برای استقلال مفید نیست و این بازیکن نیز ازبازگشت به تیم سابقش سود قابل توجهی خواهد برد. بدون شک استقلال می‌تواند سکوی پرتاب مجیدی به مدارج بالاترمربیگری باشد.

اینکه او مدرک A مربیگری دارد به خودی خودی اهمیت آن چنانی ندارد وآنچه به یک مربی بال وپرمی‌دهد تجربه حضوردربازی های سخت ودشوارلیگ برتراست. مجیدی حالا نیم فصل فرصت خواهد داشت تا درکوران رقابت های لیگ آبدیده شود و قدم های اول درراه مربیگری را محکم بردارد.

بدون شک اگر او این مسیر را بدون حاشیه و با فکرطی کند، درآینده می‌تواند سکان هدایت استقلال را هم دردست بگیرد به شرط آنکه انتخاب های درستی داشته باشد وبرخلاف دورانی که درقامت بازیکن درمیادین دیده می‌شد با برخی تصمیم های احساسی و فکرنشده، خودش و استقلال را تحت الشعاع قرارندهد.

فرهاد باید به این مهم کاملا آگاه باشد که برای رسیدن به جایگاهی مطمئن درحوزه کاری جدیدش نیازبه استمراروتلاشی بی وقفه درحوزه مربیگری دارد وگرنه او نیز به مانند بسیاری دیگرازچهره های نامداری که درراه مربیگری قدم برداشتند، به نقطه روشنی نخواهد رسید و خیلی زود از این دایره جدا خواهد شد.

تجربیات شفر البته دراولین تجربه مربیگری مجیدی می‌تواند درس های بزرگی برای این بازیکن باشد و فرهاد باید این موقعیت را مغتنم بشمارد. موقعیتی که خیلی ها از جمله مجتبی جباری آرزویش را داشتند وحالا نصیب او شده است.


بازگشت فرهاد به استقلال، تغییر معادله سکوها
کپی رایت: منبع مطلب