خانه > سلامت > شورای عالی امنیت ملی: مذاکره‌ای در کار نیست-سلامت

شورای عالی امنیت ملی: مذاکره‌ای در کار نیست-سلامت


خبرگزاری ایرنا: کیوان خسروی؛ سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: به هیچ وجه مذاکره ای در کار نخواهد بود.

کیوان خسروی: 

*سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته است، عمدتا از آمریکا نمایندگی دارند. برخی رسانه ای می شود و پاره ای از سفرها نیز محرمانه می ماند.

* بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، بدون استثناء، پیام اقتدار، منطق، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به آنان ابلاغ شده است.

* به صراحت گفته ایم تا رفتارها عوض نشود، تا حقوق کشور تامین نشود، تا از لفاظی به اقدام عملی تغییر مسیر ندهند، راه همین است.

* به هیچ وجه مذاکره ای در کار نخواهد بود.


شورای عالی امنیت ملی: مذاکره‌ای در کار نیست
کپی رایت: منبع مطلب