خانه > سلامت > نتیجه شناورشدن ساعت کاری در مهرماه!-سلامت

نتیجه شناورشدن ساعت کاری در مهرماه!-سلامت


پیشنهاد شناور شدن ساعات کاری ادارات در هفته اول مهر ماه از سوی شهرداری تهران برای کاهش ترافیک شهری در روزهای آغاز مدارس و دانشگاه‌ها، سوژه کارتون محمدرضا ثقفی در «شهرونگ» شد.


نتیجه شناورشدن ساعت کاری در مهرماه!
کپی رایت: منبع مطلب