خانه > سلامت > بکارگیری اجباری پرستاران با روش‌های غیر اصولی بزرگترین خطر برای شیوع کرونا – پرستار – جامعه پزشکی-سلامت

بکارگیری اجباری پرستاران با روش‌های غیر اصولی بزرگترین خطر برای شیوع کرونا – پرستار – جامعه پزشکی-سلامت


سلامت نیوز-*کریم عابدینی: بکارگیری اجباری کارکنان بیمارستانی خصوصا پرستاران در بیمارستانها و بخشهای قرنطینه کرونا به شکل کاملا غلط و غیراصولی بزرگترین خطر برای شیوع بیشتر بیماری است.

به گزارش سلامت نیوز، اختصاص بخش و فضاهای بیمارستانی قرنطینه و انتشار خبر این اقدام فقط یک ژست و پز دادن برای افکار عمومی است.

▫مدیریت بحران لازم بود نیروهای آموزش دیده اختصاصی به تعداد کافی برای این امر از همان ابتدای شیوع بیماری در چین آماده مینمود و آموزش مداوم ارائه میداد.

▫بکارگیری اجباری نیروها بصورت تک شیفت در واقع درگیر کردن تعداد زیادی از افراد با این مسئله فقط با هدف پرکردن حجمی شیفتهای این بخشها و خلاف سیاستهای ایزولاسیون بوده از طرفی هم فضای وحشت و نارضایتی عمومی بین کارکنان ایجاد میکند.

▫لازم است تا دیر نشده نسبت به انتخاب و اموزش نیروی انسانی مناسب و کافی با ارائه مشوق و تدارک امکانات استاندارد حفاظت فردی به عملی و مهار کرونا برخیزند و دست از نمایشهای تلویزیونی و تبلیغاتی بردارند.

*عضو شورای مرکزی خانه پرستار


بکارگیری اجباری پرستاران با روش‌های غیر اصولی بزرگترین خطر برای شیوع کرونا – پرستار – جامعه پزشکی
کپی رایت: منبع مطلب