خانه > سلامت > پیشگیری از مشمومیت با گاز مونوكسيد كربن – حوادث-سلامت

پیشگیری از مشمومیت با گاز مونوكسيد كربن – حوادث-سلامت

سلامت نیوز: مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد و سريعا در هوا پخش مي شود. اين گاز در اثر احتراق ناقص مواد سوختني توليد مي شود.


پیشگیری از مشمومیت با گاز مونوكسيد كربن – حوادث
کپی رایت: منبع مطلب